#############################################################

รบกวนแจ้งข้าราชการครูทุกคน ยกเว้นผู้อำนวยการ และอัตราจ้าง

http://training.obec.go.th เริ่มวันที่ 5 กรกฎาคม 2560

กรุณาดูวีดีโอ ก่อนลงทะเบียนจริง ด้วยตนเองนะครับ

#############################################################

#############################################################

ผู้อำนวยการไม่ต้องลงทะเบียน นะครับ

ผู้อำนวยการโรงเรียนสามารถศึกษาข้อมูล คลิกที่นี่

หรือเว็บไซต์ http://hrd.obec.go.th

#############################################################